پنجشنبه، مهر ۳۰

بعد از بیست و اندی سال، باید یاد بگیری خیلی از اشتباهاتی که باعث شده یه جاهایی تو زندگی شکست بخوری رو دیگه تکرار نکنی. باید یاد بگیری گاهی دو دو تاهایی هستند، که جوابشون چار نمیشه. باید خیلی از چیزها رو بپذیری. باید یاد بگیری تفاوتها رو ببینی؛ اما مقایسه نکنی. باید قبول کنی موضوعی که برای تو مهمه، شاید به هیچ جای اون یکی نباشه. باید یاد بگیری حرفت رو رک و راست بزنی؛ قورتش ندی. این احتمال رو باید بدی که شاید با قورت دادنش، خفه بشی. باور کن!
- این حرفا رو اینجا نوشتم که یادم نره؛ که همیشه جلو چشمم باشه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss