چهارشنبه، مهر ۲۹

هنوز هستند آدمهایی که به خاطر اثری که خلق میکنند، باد به غبغبت بندازی و به داشتنشون افتخار کنی. بعله! مری آپیک از جمله ی این آدمهاییست که گفتم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss