دوشنبه، مهر ۲۷

نمایشگاه مهدی رو دوست داشتم. با اینکه همه ی عکسها رو تو فتوبلاگش دیده بودم، اما دیدنشون از نزدیک لطف دیگه ای داشت و به تموم علامت سؤالهایی که توی بعضی از عکسها وجود داشت، جواب داده شد. همه ی عکسها جذاب بودن، اما این و این و این و این رو دوست تر داشتم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss