سه‌شنبه، مهر ۷

از دور که نگاهش میکردی، سراب بود
از نزدیک مرداب!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss