سه‌شنبه، شهریور ۱۰

عزیزی تاب ماندن توی این آپارتمانهای فسقلی را ندارد. اگر دلتنگ نوه های ناخلف اش نمیشد، محال بود توی این تابستان جزغاله دل از خانه باغ سرسبز خنک اش بکند و بچپد توی این چاردیواری. با همه ی این احوالات، اینجا بودنش مثل تنفس هوای پاک است. و چادر نماز گل دار اش، یادآور تمام خاطرات نوستالوژیک مان...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss