دوشنبه، مرداد ۲۶

اتاق من پر از تابستان است. پر از وعده های کیف آور و اتفاقات مسحور کننده. پر از ظهرهای جزغاله و هیجانات مفرط. پر از ماگهای آب و گرمای چهل درجه ی تابستان. پر از ملافه های چروک و صدای وز وز پنکه شارژی. اتاق من پر از زندگی ست...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss