یکشنبه، مرداد ۴

خوشبختی، داغ است مثل روزهای آخر تیر
شیرین است مثل Nutella
رنگ رنگی است مثل چارقد گل دار عزیزی
دور نیست از من، از تو
همین جاست
توی آغوش من!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss