دوشنبه، اردیبهشت ۲۱

بند های Lacoste خاک خورده م رو محکم گره میزنم، دکمه ی پیرهنم رو چفت میکنم و یک کنج خلوت میشینم؛ توی آرامشی که بیشتر شبیه طوفانه. تک و تنها!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss