جمعه، اردیبهشت ۱۸

چرتکه ی خدا شکست؛ تکلیف سهم ما از زندگی، بلاتکلیفی شد.


................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss