شنبه، اردیبهشت ۱۲

یکی از روزهای بهاری؛ از همان روزهایی که شیراز پر از عطر بهار نارنج بود و خل خلی های مدام. حالا از روزهای پر هیاهوی اردیبهشت هشتاد و سه، چند دانگی گذشته. وبلاگ نویسی ام، پنج ساله شد. پنج سال زندگی توی یک دنیای مجازی، با کلی آدمهای مجازی و در عین حال واقعی... . فقط اینکه، امروز پر از حس های شکلاتی ام.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss