سه‌شنبه، اردیبهشت ۸

Peach حوصله نداره. من هم. میگه حال این روزها همینه. نه حوصله ای هست، نه سور و سات و خبری از گوشه کنار. بی بخار شده اند این روزها؛ مثل آدمهای بی بخار دور و برت که کم هم نیستند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss