یکشنبه، فروردین ۱۶

تعطیلات عید سپری شد، خوش گذرونی های خونه باغ به ته ش رسید. مارشمالوها تا دونه ی آخرش خورده شد، حکایتهای جعلی عزیزی رسید به اونجایی که کلاغه به خونه ش نرسید، سبزه ی سیزده به در هم گره خورد. تنها چیزی که موند از این روزها، یک مشت خاطره ی تلخ و شیرینه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss