شنبه، اسفند ۱۷

گاهی وقتا، بعضی حرفا برای آدم خیلی گرون تموم میشه. الآن یکی از همون وقتاس.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss