شنبه، اسفند ۳

شاید آرشیو هویت یک آدم توی دنیای مجازی باشد. آرشیو قدیمیم پاک شده. خب، من هم در طی این چند سال تغییرات زیادی کرده ام . ولی هر چقدر هم این تغییرات بزرگ باشد، باز هم همان آدمم فقط با ورژنی بالاتر.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss