سه‌شنبه، بهمن ۲۹

زندگی من مثل یک صحنه ی تئاتر می مونه. قسمت سختش اینجاست که نه از دیالوگ و لوکیشن و کارگردان خبری هست و نه از پایانی مشخص. از همه ی اینها گذشته، چیزی بنام کات و اجرای مجدد هم وجود نداره.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss