دوشنبه، بهمن ۱۴

میتینگ های اجباری که هیچ رقمه نمی شه ازش فرار کرد. و لب هایی که باید دو طرفشو با چیزی مثل جک بالا نگه داشت تا یه لبخند الکی نقش ببنده تو صورتت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss