یکشنبه، بهمن ۶


یه وقتایی آدما یه حس هایی دارن اونقدر مبهم و گنگ که با تیکه پاره کردن خودشونم نمی تونن بفهمن این حسِ(...) از کجا اومده و چرا انقدر ذهنشونو درگیر خودش کرده. هی جاش سه نقطه می گذارن و سه نقطه و سه نقطه و سه نقطه... . آخر سر به خودشون می قبولونن که این تلاشی بیهوده ست برای چیزی که قابل توضیح نیست و بی خیال این سه نقطه ها می شن و می رن پیِ روزمرگی هاشون.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss