چهارشنبه، دی ۲۵

با یه فنجون چای سبز می شه از همه ی استرس امتحانِ فردا به سادگی گذشت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss