جمعه، بهمن ۴

ببار ای آسمان دیوانه. تو که در پاییز باریدی، چرا حالا، در زمستان نمیباری؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss