سه‌شنبه، بهمن ۱

گاهی بهونه ی نوشتن می شه همین ایمانی که همیشه هست و تو سخت ترین شرایط به اوج خودش می رسه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss