چهارشنبه، دی ۲۵

نیستی که ببینی چطور تنهاییم بین لحظه های شلوغ زندگی، تکه تکه خرد می شه...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss