شنبه، دی ۲۱

وقتی یه تصمیم تو زندگیت می گیری، از اون تصمیمای کبری. و بعد همه چیز زیر و رو می شه.  کسی چه می دونه...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss