یکشنبه، بهمن ۱۳

آدم های راه راهیه این روزها  که سیاه و سفیدن و بعضن تداعی کننده ی هیچ موجود دیگه ای نیستن، جز خودشون...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss