سه‌شنبه، آذر ۲۶

برهنه درخت پاییز
پیچیده در حریر زمستان
در هوس
خیانتی سبز است
و انسان
در انتظار
دوباره گاز زدن
سیب حرامزاده سرخی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss