سه‌شنبه، آبان ۷

ای انسان هر که هستی
و از هر جا بیایی،
زیرا می دانم که خواهی آمد.
من کوروشم که برای پارسیان
این شاهنشاهی گسترده را بنا نهادم.
پس به گور من رشک مبر.

پ.ن: هفتم آبان/ روز بزرگداشت کوروش کبیر

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss